Free Downloads Orlov Yuriy Books

Showing 1 to 19 of 19 results

ISBN 10: 3659983411
ISBN 13: 9783659983412

20 Feb 2013
Orlov Yuriy
Download Teoriya Passionarnosti by Orlov Yuriy

ISBN 10: 3659497460
ISBN 13: 9783659497469

02 Dec 2013
Aref'ev Evgeniy
Download Integratsiya Sistem Upravleniya Na Predpriyatiyakh Avtotekhobsluzhivaniya by Aref'ev Evgeniy

ISBN 10: 3030376249
ISBN 13: 9783030376246

09 Feb 2020
Yury Orlov
Download Nonsmooth Lyapunov Analysis in Finite and Infinite Dimensions by Yury Orlov

ISBN 10: 1493944428
ISBN 13: 9781493944422

23 Aug 2016
Yury V. Orlov
Download Advanced H Control by Yury V. Orlov

ISBN 10: 1848009836
ISBN 13: 9781848009837

01 Dec 2008
Yury V. Orlov
Download Discontinuous Systems by Yury V. Orlov

ISBN 10: 3540642277
ISBN 13: 9783540642275

01 Jan 1999
Yury I. Orlov
Download Caustics, Catastrophes and Wave Fields by Yury I. Orlov

ISBN 10: 1849968098
ISBN 13: 9781849968096

19 Oct 2010
Yury V. Orlov
Download Discontinuous Systems by Yury V. Orlov

ISBN 10: 1493902911
ISBN 13: 9781493902910

21 Feb 2014
Yury V. Orlov
Download Advanced H Control by Yury V. Orlov

ISBN 10: 3030417085
ISBN 13: 9783030417086

14 Apr 2020
Vadim Utkin
Download Road Map for Sliding Mode Control Design by Vadim Utkin

ISBN 10: 1536128090
ISBN 13: 9781536128093

31 Dec 2017
Leonid Blokhintsev
Download Analytic & Diagram Methods in Nuclear Reaction Theory by Leonid Blokhintsev

ISBN 10: 3642840337
ISBN 13: 9783642840333

30 Dec 2011
Yury A. Kravtsov
Download Geometrical Optics of Inhomogeneous Media by Yury A. Kravtsov

ISBN 10: 1536128104
ISBN 13: 9781536128109

01 Oct 2017
Leonid Blokhintsev
Download Analytic and Diagram Methods in Nuclear Reaction Theory by Leonid Blokhintsev

ISBN 10: 0688104711
ISBN 13: 9780688104719

01 Jun 1991
Yuri Orlov
Download Dangerous Thoughts by Yuri Orlov

ISBN 10: 0385245440
ISBN 13: 9780385245449

01 Apr 1990
Yuri Orlov
Download Dangerous Thoughts by Yuri Orlov

ISBN 10: 5509790555
ISBN 13: 9785509790553

03 Apr 2013
Ronald Cohn
Download Orlov, YUrij Fyodorovich by Ronald Cohn

ISBN 10: 3540565876
ISBN 13: 9783540565871

07 Dec 1993
IU. A. Kravtsov
Download Caustics, Catastrophes and Wave Fields by IU. A. Kravtsov

ISBN 10: 1848009941
ISBN 13: 9781848009943

16 Mar 2009
Yury V Orlov
Download Discontinuous Systems by Yury V Orlov

ISBN 10: 3540519440
ISBN 13: 9783540519447

02 Oct 1990
Yury A. Kravtsov
Download Geometrical Optics of Inhomogeneous Media by Yury A. Kravtsov

ISBN 10: 1493902938
ISBN 13: 9781493902934

31 Mar 2014
Yury V Orlov
Download Advanced H Control by Yury V Orlov