Cywilnoprawna ochrona dziecka poczetego a stosowanie procedur medycznych

Cywilnoprawna ochrona dziecka poczetego a stosowanie procedur medycznych

Description

Prezentowana publikacja ukazuje całokształt sytuacji cywilnoprawnej związanej z procedurami medycznymi obejmującymi diagnostykę i terapię przedurodzeniową. Autorka omawia niezwykle złożone zagadnienie statusu i podmiotowości prawnej dziecka poczętego w kontekście podejmowania decyzji i wyrażania zgody na zastosowanie medycznych procedur przedurodzeniowych. Opracowanie przedstawia także sytuację matki i ojca dziecka wobec konieczności podjęcia diagnostyki i terapii ich nienarodzonego dziecka, jak również analizę konfl iktu wartości: zdrowie matki a zdrowie dziecka poczętego. Na szczególną uwagę zasługuje ponadto analiza statusu prawnego dziecka poczętego poza organizmem kobiety, znajdującego się w fazie preimplantacyjnej oraz uprawnienia rodziców w tych okolicznościach.

Similar Books

ISBN 10: 0664250408
ISBN 13: 9780664250409

03 May 2011
Sonja M. Stewart

ISBN 10: 1948836130
ISBN 13: 9781948836135

14 Mar 2019
Warren Farrell

ISBN 10: 1849058520
ISBN 13: 9781849058520

15 Feb 2011
Claire Golomb

ISBN 10: 1786497158
ISBN 13: 9781786497154

30 Jan 2019
Gulwali Passarlay

ISBN 10: 1848870833
ISBN 13: 9781848870833

01 Jun 2010
Richard Louv

ISBN 10: 0349422958
ISBN 13: 9780349422954

08 Jan 2019
Meghan Cox Gurdon

ISBN 10: 1594205531
ISBN 13: 9781594205538

12 Feb 2013
Pamela Druckerman

ISBN 10: 1509812121
ISBN 13: 9781509812127

02 Jul 2015
Lisa Miller

ISBN 10: 1780780893
ISBN 13: 9781780780894

01 Jan 2013
Katie Davis

ISBN 10: 1509805176
ISBN 13: 9781509805174

23 Jan 2020
W. Thomas Boyce

ISBN 10: 0099557495
ISBN 13: 9780099557494

06 Oct 2011
Anonymous

ISBN 10: 0141983558
ISBN 13: 9780141983554

24 Feb 2020
Svetlana Alexievich